1.

ارائه الگویی از ارزیابی عملکرد بلندمدت بانک‌های تجاری مبتنی بر رویکرد مزیت رقابتی پایدار.

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 71-85
حمید سجادی؛ محسن حمیدیان؛ علی اسماعیل زاده

2.

ارزیابی عملکرد بلندمدت بانک‌های تجاری مبتنی بر رویکرد مزیت رقابتی پایدار با تاکید بر نقش کارایی مدیریت: رویکردی مبتنی بر مقایسه بانک‌های دولتی و خصوصی ایران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 383-403
حمید سجادی؛ محسن حمیدیان؛ علی اسماعیل زاده مقری

3.

بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق افزایش سرمایه‌های فکری گروه خودروسازی سایپا

دوره 10، شماره 29، دی 1394، صفحه 1-20
کامبیز حیدرزاده؛ الهام صمدزاده

4.

کاربرد روش دلفی فازی در طراحی و تبیین مدل دستیابی به مزیت رقابتی پایدار

دوره 13، شماره 45، اردیبهشت 1401، صفحه 159-178
حسینعلی رضائی منش؛ علی رضاییان؛ علیرضا امیرکبیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب