1.

اثرات جهانی شدن، رشد اقتصادی، توسعه مالی بر ردپای اکولوژیکی در ایران (تجزیه‌وتحلیل رگرسیون کوانتایل)

دوره 4، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-19
مریم محمدی نیا؛ غلامرضا عباسی؛ بیژن باصری؛ رضا رحیمی

2.

ارزیابی پایداری فعالیت‌های کشاورزی در کشور ایران: با تأکید بر ردپای اکولوژیکی و رهیافت تقاضای واقعی زمین

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 45-55
عادله اسمعیلی دستجردی پور؛ حسین مهرابی بشرآبادی

3.

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر تخریب محیط زیست با استفاده از رویکرد پانل 3SLS (منتخب کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته)

دوره 23، شماره 9، آذر 1400، صفحه 191-204
شیما پارسا؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاآبادی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب