1.

بررسی تاثیر پراکندگی مالکیت بر رابطه بین افشای اختیاری و هزینه ی سرمایه مالکانه

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 25-37
فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرید غلامی حسن کیاده؛ آریا امین پور

2.

تاثیر فراشناخت و خطاهای شناختی بر قضاوت و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران: نقش تعدیلی افشای اختیاری

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 79-95
یعقوب پورکریم؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قلاوندی

3.

تدوین الگوی افشای اختیاری: ابزاری برای حسابداری مدیریت

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 27-46
نازنین بشیری منش؛ علی رحمانی

4.

تدوین مدل ارزیابی کیفیت افشای اختیاری

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 187-206
خدیجه ربیعی؛ کاوه مهرانی؛ آ رش تحریری

5.

نقش حاکمیت شرکتی در خوانایی گزارش هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 69-84
حسنا قهرمانی صغیر؛ فاطمه صراف؛ رویا دارابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب