1.

برآورد مکانی اندوخته کربن روی زمین جنگل‌های بلوط زاگرس با استفاده از رگرسیون کریجینگ، رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی کریجینگ و تصاویر لندست 8

دوره 24، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 17-30
سمیه ایزدی؛ هرمز سهرابی

2.

بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از تخمین گر آماری (مطالعه موردی: دشت نورآباد)

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 25-34
بابک شاهی نژاد؛ رضا دهقانی

3.

بررسی شاخص کلروفیل آب در رودخانه‌های ورودی تالاب انزلی با استفاده از ماهواره سنتینل

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 111-120
سید سامان میرفلاح نصیری؛ ابراهیم امیری؛ جلال بهزادی

4.

پهنه‌بندی عناصر غذایی پر مصرف در خاک و برگ درختان باغ‌های پرتقال با استفاده از مدل گاوسی (مطالعه موردی شهرستان دزفول)

دوره 12، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 65-79
ابتسام نیسیان؛ کامران محسنی فر؛ ابراهیم پناهپور؛ تیمور بابائی نژاد

5.

تعیین تعداد بهینه حسگرهای رطوبت خاک بر مبنای تحلیل تغییرات مکانی رطوبت برای برنامه‌ریزی آبیاری و حفاظت از منابع آب و خاک

دوره 10، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 49-62
محدثه السادات فخار؛ بیژن نظری؛ محمود فاضلی سنگانی

6.

تعیین تغییرات مکانی، زمانی و ساختار جمعیتی زئوپلانکتون‌های دریاچه سد بوکان با استفاده از زمین‌آمار

دوره 21، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 27-40
علی محسن پور آذری؛ فریدون محبی؛ رضا سکوتی اسکویی

7.

کاربرد تکنیک زمین‌آمار در پیش‌بینی تغییرات مکانی بافت خاک (مطالعه موردی: دشت فراهان- استان مرکزی)

دوره 15، شماره 58، شهریور 1397، صفحه 1-16
علی افضلی؛ جواد وروانی؛ رضا جعفرنیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب