1.

اثر تغییر اقلیم بر مواد آلی و فعالیت زیستی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402
آرش محمدزاده؛ یاسر عظیم زاده

2.

اثر تغییر اقلیم بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک

دوره 12، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 139-152
آرش محمدزاده؛ یاسر عظیم زاده

3.

ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه رازی با تاکید بر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 129-145
حسن ذوالفقاری؛ سمیه ناصرپور

4.

بررسی اثرات افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم جهانی بر میانگین سطح تراز آب(MSL)در سواحل شمالی خلیج فارس(سواحل استان هرمزگان)

دوره 18، شماره 3، مهر 1395، صفحه 81-97
اعظم جعفری؛ مسعود ترابی آزاد؛ شهاب سهرابی

5.

بررسی اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر زیرساخت‌ها و رویدادهای ورزشی (مطالعه موردی:‌ ورزش اسکی)

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1399، صفحه 79-95
سید مصطفی طیبی ثانی؛ شراره نوروزی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل

6.

بررسی اثرات زیست‌محیطی چهار رقم ذرت بر مبنای میزان مصرف کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (LCA)

دوره 22، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 361-377
سید مصطفی صادقی؛ سید علی نورحسینی

7.

بررسی اثر قالب‌بندی بر تغییر نگرش و رفتار نسبت به موضوع تغییرات اقلیمی

دوره 24، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 27-39
مجتبی پناهی؛ زهرا دهقان شبانی

8.

بررسی اثر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی: استان های ایران طی دوره 1390-1380)

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 79-88
حسین پناهی؛ نجمه اسمعیل درجانی

9.

بررسی نقش گرمایش جهانی بر نوسانات فراسنجهای باد و فشار تراز دریا در منطقه سیستان

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 145-155
اسمعیل پودینه؛ برومند صلاحی؛ محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور

10.

تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 179-190
محمد جلالی؛ مریم افشاری؛ زینب مزینانیان

11.

تهیه طرح CDM برای صنعت چوب وکاغذ ایران با استفاده از نرم افزار پروفرم در قالب فرم های PIN

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-16
کبری وریج کاظمی؛ عبدالرضا کرباسی؛ پروین نصیری؛ محمدصادق سخاوت جو

12.

کاهش آلودگی محیط زیست با تبدیل پسماندهای آلی به هیدروچار و مصرف آن در خاک

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 145-159
یاسر عظیم زاده؛ نصرت اله نجفی

13.

مروری برکاربرد جاذب زیستی بیوچار (زغال زیستی) در پایداری محیط زیست با رویکرد انرژی، آب و کشاورزی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 67-82
لاله قفقازی؛ لعبت تقویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب