1.

بررسی ارتباط میان خودکارآمدی، کیفیت تجارب یادگیری و ابعاد آن با فرسودگی تحصیلی دانشجویان رشته‌های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-8
طاهره ملکی؛ نسترن حیدری؛ امیر حسین علی بیگی

2.

تاثیر خودکارآمدی، منبع‌کنترل و ویژگی‌های تاریک شخصیت بر مدیریت سود فرصت‌طلبانه

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 287-300
فرزانه رضازاده؛ فرزین رضایی؛ ناصر حمیدی؛ بهمن بنی مهد

3.

رابطه بین توسعه حرفه‌ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، آذر 1396، صفحه 1-12
ناصر صفاری زنجانی؛ مهدی کاظم زاده بیطالی؛ محمد حسنی؛ منصوره نماز پور

4.

نقش متغیرهای روانشناختی و آگاهی بر تمایل به سرمایه گذاری با تاکید بر نقش واسطه ای ریسک ادراک شده مشتریان خدمات سرمایه گذاری

دوره 9، شماره 30، مرداد 1395، صفحه 1-15
امیررضا کنجکاو منفرد؛ سعید فتحی؛ بهرام رنجبریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب