1.

اکوتوریسم از منظر قرآن‌کریم

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 169-175
شیرین اقانجفی زاده

2.

بررسی واژه درخت (شجر) و گونه‌های درختی و درختچه‌ای در کتاب آسمانی قرآن از نگاه بوم‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402
محمد عسگری؛ محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد؛ مریم عسگری

3.

پژوهش تطبیقی داستان یوسف و زلیخا در ادبیات اسلامی

دوره 2، 2(72 تابستان1388)، تیر 1388، صفحه 33-77
دکتر زهرا خسروی

4.

تاثیر سواد رسانه ای بر سرمایه فرهنگی مطالعه موردی موسسات فرهنگی قرآنی اصفهان

دوره 14، شماره 3، آذر 1398، صفحه 127-139
مهدی غلامپور؛ سید محسن بنی هاشمی

5.

تأملی بر تفوق مفهومی « نبأ » بر « خبر » در قرآن کریم

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 65-75
حسین صدری نیا

6.

رستگاری فرعون در قرآن کریم

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 83-113
محمود شیخ

7.

سامانۀ زیستی موجودات با تکیه بر قرآن کریم و تورات

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1388)، مهر 1388، صفحه 111-142
محیالدین قنبری

8.

شناخت موقعیت جغرافیایی چشمه آب حیات بر اساس قرآن کریم

دوره 16، شماره 64، بهمن 1398، صفحه 25-45
سید رضا درویشی

9.

کاوشی پیرامون تاثیر عبارت قرآنی " جَناتٌ تجَری مِن تحَتِها الاَنهار " بر باغ سازی ایرانی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 127-140
علی شرقی؛ محمد تیموری

10.

ماهیت روح القدس از دیدگاه قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 61-82
جمشید سرمستانی؛ علیرضا ابراهیم؛ طاهره حاج ابراهیمی

11.

نشانه‌شناسی نمادهای بهشت در قرآن کریم

دوره 6، 1(پیاپی 15)، فروردین 1391، صفحه 19-30
علی اصغر محکی؛ راضیه سوزن چی کاشانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب