1.

اصول طراحی محوطه‌های درمانی با تاکید بر مولفه‌های باغ‌های شفابخش، محوطه‌های باغبانی درمانی و باغ ایرانی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 303-317
نازیتا زجاجی؛ علی نیکبخت؛ محسن کافی

2.

الگوی باززنده سازی منظر باغ‌های تاریخی ایرانی در مناطق گرم و خشک بر مبنای اصول خشک منظر سازی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 289-301
نسرین نخعی؛ مجتبی انصاری؛ مهدی زندیه

3.

بازیابی طرح تک محوری چهارباغ ایرانی

دوره 8، شماره 20، اسفند 1393، صفحه 19-34
آزاده شاهچراغی

4.

بررسی ابعاد تمایز رابطه ناظر با منظر مثمر و منظر زینتی در باغ‌های ایرانی

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 285-298
سیدمحمدرضا خلیل نژاد؛ محمدعلی بیدختی

5.

بررسی بنیادهای فرهنگی- محیطی در عناصر کالبدی باغ های ایرانی (قبل و بعد از اسلام)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 103-112
محمدرضا بمانیان؛ علی اکبر تقوایی؛ محمد شریف شهیدی

6.

بررسی تاثیر باغ شفابخش بر سلامت روان بیماران با تاکید بر کاهش اضطراب

دوره 21، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 263-276
سید ابوالفضل هاشمین؛ احمد کاظمی؛ محمدرضا بمانیان

7.

تحلیل تطبیقی باغ‌های شفابخش با باغ های ایرانی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 173-183
سید ابوالفضل هاشمین؛ محمدرضا بمانیان

8.

تحلیل فرآیند ادراک محیط باغ ایرانی براساس نظریه روان شناسی بوم شناختی

دوره 3، شماره 5، دی 1388، صفحه 71-84
آزاده شاهچراغی

9.

تحلیل مفهومی، کارکردی و زیباشناختی عناصر محیطی آب و گیاه با تأکید بر جنبه کالبدی باغ های ایرانی

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 559-572
هانیه اخوت

10.

کاوشی پیرامون تاثیر عبارت قرآنی " جَناتٌ تجَری مِن تحَتِها الاَنهار " بر باغ سازی ایرانی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 127-140
علی شرقی؛ محمد تیموری

11.

ملاحظات برنامه‌ریزی، ویژگی‌های فضایی و اصول طراحی منظر کشاورزی شهری مطابق با الگوی باغ ایرانی

دوره 15، شماره 2، تیر 1400، صفحه 19-32
سیدمحمدرضا خلیل نژاد

12.

نماد گرایى باغ ایرانى در دوره اسلامى

دوره 7، شماره 13، خرداد 1392، صفحه 55-63
محمدمهدی گودرزی سروش؛ مصطفی مختاباد امرئیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب