1.

توجیهات، ضوابط و اشکال مداخله دولت در سیاست جنایی

دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، مرداد 1394، صفحه 97-120
اسلام مندنی؛ محمد آشوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب