1.

ارتباط ارزشی بیش اعتمادی مدیریت با تأکید بر نقش میانجی چسبندگی هزینه‌ها

دوره 12، شماره 43، دی 1398، صفحه 105-116
زهرا فرهادی؛ عبدالحسین طالبی نجف‌آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی

2.

بررسی چسبندگی هزینه‌ها در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی

دوره 9، شماره 30، آبان 1395، صفحه 67-86
مهدی بهار مقدم؛ ساسان خادمی

3.

تصمیمات مدیران در موازنه بین چسبندگی هزینه‌ها و هموارسازی سود

دوره 13، شماره 44، فروردین 1399، صفحه 193-204
امید فرجی؛ محمدکاظم مصطفی‌پور

4.

چسبندگی هزینه؛ تاکید بر اثر محدودیت های مدیریت سود و کارایی سرمایه فکری

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 411-428
حسین بدیعی؛ نعمت راستگو؛ جلیل بیطاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب