1.

اثر مدیریت منابع انسانی و زنجیرۀ تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان ورزش شهرداری تهران با نقش میانجی پایداری سازمانی

دوره 24، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 61-77
داور خاکسار بلداجی؛ مجید سلیمانی؛ عادل افکار

2.

ارزیابی پایداری مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد

دوره 24، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 109-122
الهه لشگری؛ علیرضا شیروانی؛ محمدرضا دلوی

3.

تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط‌زیست و عملکرد محیطی

دوره 24، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 241-254
خلیل صفری؛ مریم شیخی؛ صمد خباز باویل؛ ایمان حکیمی

4.

رتبه‌بندی مولفه‌های مدیریت منابع انسانی سبز موثر بر عملکرد محیطی شهرداری مشهد (رویکرد تحلیل سلسله مراتبی)

دوره 12، 1( پیاپی 41بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 163-177
مهدی جانعلی زاده قزوینی؛ آذر کفاش پور؛ امیر رحیم پور؛ مصیب سامانیان

5.

طراحی چارچوبی برای موفقیت مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از رویکرد تفسیری – ساختاری (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان اردبیل)

دوره 24، شماره 4، تیر 1401، صفحه 105-120
محمد محمودی میمند؛ توحید علیزاده حسین حاجلو؛ رضا نوروزی اجیرلو؛ مجتبی اشرفی سلطان احمدی

6.

مدیریت منابع انسانی سبز " یک رویکرد سرمایه گذاری و توسعه پایدار"

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 297-327
سیدرضا سیدجوادین؛ طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا نوبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب