1.

ارتباط توانمندسازی کارکنان با بالندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان

دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، اردیبهشت 1396، صفحه 59-70
رضا غیاثوند؛ رضا تقوایی؛ فریدون سلیمی .

2.

آسیب‫شناسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ‬‬‬با رویکرد توانمندسازی کارکنان دستگاه‫های اجرایی دولت

دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، آبان 1395، صفحه 1-16
فیروزه عطاریان؛ ناصر میرسپاسی؛ مرتضی موسی‫خانی

3.

تبیین رابطه بین عوامل توانمند سازی و قابلیت چابکی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان

دوره 16، شماره 56، شهریور 1401، صفحه 113-133
محمدسعید مظفری مهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب