1.

بررسی اصل بنیادین بازدارندگی در حقوق بین الملل زیست محیطی

دوره 23، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 55-63
محمد ذاکر اردکانی؛ علیرضا آرش پور

2.

بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر

دوره 9، 1 (17بهار و تابستان1395)، شهریور 1395، صفحه 157-191
غلامعلی سیفی زیناب؛ ریما امیراقدم

3.

حق رجوع زوج در طلاق رجعی در اسلام و رویه قضایی

دوره 18، شماره 3(پیاپی53)، مهر 1401، صفحه 47-79
احمد یوسفی صادقلو؛ سامان کریمی

4.

رویکرد انسان مدار به حق بر تأمین اجتماعی از منظر قواعد حقوقی معاصر

دوره 16، شماره 1(پیاپی43)، اردیبهشت 1399، صفحه 133-156
سید فخرالدین حسینی فیروز؛ محمد شریف شاهی؛ قدرت الله نوروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب