1.

آسیب شناسی نیازسنجی آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه شاخگی(مورد مطالعه: شهرداری مشهد)

دوره 12، شماره 43، آذر 1399، صفحه 39-51
سلمان آل حسن؛ زهره شاه محمدی؛ مرتضی کرمی

2.

بررسی تحلیلی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب پیاده‌سازی نظام جانشین پروری در شهرداری مشهد

دوره 8، شماره 27، اسفند 1395، صفحه 15-28
امید علی خوارزمی؛ فاطمه بیگی نصرابادی؛ لیلا جوهری

3.

رتبه‌بندی مولفه‌های مدیریت منابع انسانی سبز موثر بر عملکرد محیطی شهرداری مشهد (رویکرد تحلیل سلسله مراتبی)

دوره 12، 1( پیاپی 41بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 163-177
مهدی جانعلی زاده قزوینی؛ آذر کفاش پور؛ امیر رحیم پور؛ مصیب سامانیان

4.

شناسایی و اولویت بندی مولفه های نیازسنجی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان؛ مورد مطالعه شهرداری مشهد

دوره 11، 1( پیاپی 37 بهار 1399)، مرداد 1399، صفحه 89-102
زهره شاه محمدی؛ هدا پیروی؛ مرتضی رضوی نژاد؛ سلمان آل حسن؛ مرتضی کرمی

5.

طراحی الگوی شایسته سالاری مدیران با رویکرد مدیریت شهری در شهرداری مشهد

دوره 14، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 53-65
سراج الدین محبی؛ پروانه گلرد؛ حمیدرضا موحدی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب