1.

ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک ساعی تهران)

دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 65-74
نرگس صادقی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ کیانوش ذاکر حقیقی

2.

بررسی جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی محلات مسکونی* نمونه موردی: محله خراطان دزفول

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 5-15
سید امیر سعید محمودی؛ مجید منصورپور

3.

بررسی مولفه های موثر بر حس مکان در توسعه طبیعت گردی ساحلی جزایر جنوبی ایران (مطالعه موردی: جزیره هندورابی)

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 363-379
محمد محمدقلیان؛ حسین مدی

4.

تبیین نقش عناصر کالبدی محیط در امنیت مجتمع‌های مسکونی (نمونه مطالعاتی: مجتمع‌های مسکونی شهر همدان)

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 35-46
سارا جلالیان؛ فرح حبیب؛ کیانوش ذاکر حقیقی

5.

مولفه‌های اجتماعی- کالبدی موثر بر گردشگری ورزشی در مناطق شهری، مورد مطالعه تهران

دوره 20، شماره 77، فروردین 1402، صفحه 37-50
بهرام قدیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب