1.

ارائه مدلی برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق جمع سپاری مالی در بانک کشاورزی

دوره 12، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 243-256
سیدیوسف حاجی اصغری؛ وحیدرضا میرابی؛ حسن مهرمنش؛ میرفیض فلاح شمس

2.

ارائه مدل تراکم صنعتی برای ارتقای نوآوری فناورانه در صنایع ایران (با رویکرد سرمایه گذاری) و ضرورت بکارگیری آن

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 511-547
علی حسن زاده؛ سیدرضا سلامی؛ مقصود امیری؛ جهانیار بامداد صوفی

3.

تدوین مدل بازاریابی کشاورزی با تأکید بر گیاهان دارویی در ایران

دوره 18، شماره 58، فروردین 1402، صفحه 59-84
بیژن علی زاده؛ عبدالله نعامی؛ محمد کهندل؛ محمد نصراله نیا

4.

جرایم مالی؛ طراحی مدل و تبیین به روش گراندد تئوری

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 265-285
علی رضا عامریان؛ ابراهیم چیرانی؛ محمد حسن قلی زاده؛ سیدمظفر میربرگ‌کار

5.

شناسایی چالش ها و موانع گردشگری مذهبی در توسعه پایدار شهر مهران بر اساس مدل گراندد تئوری

دوره 19، شماره 75، آبان 1401، صفحه 1-20
محمد فرجی دارابخانی؛ هوشنگ مرادی

6.

شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی توسعۀ حمل و نقل‏ محور (TOD) با تأکید بر ساختار کلان شهری (مورد: تبریز)

دوره 19، شماره 73، خرداد 1401، صفحه 25-46
آرزو کریمی رهنما؛ مهسا فرامرزی اصلی؛ سیروس جمالی؛ داریوش ستارزاده

7.

طراحی الگوی پیش بینی سپرده گذاری بانکی مبتنی بر حسابداری رفتاری و بازار پول

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 393-413
احمد آقازاده کماکلی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا آزاده دل

8.

طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، آذر 1394، صفحه 21-29
زیبا امیرخانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ افسانه مظفری

9.

مدلسازی رفتار مالی سرمایه گذاران مومنتوم و رندوم در شرایط بحران: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 563-582
فاطمه جعفری؛ رضا آقاجان نشتایی؛ محمدحسن قلی زاده

10.

مطالعه کیفی تعارض نقش شغلی - خانوادگی زنان معلم در شهر ساوه

دوره 14، شماره 56، آذر 1401، صفحه 21-40
لیلا فتحی؛ طیبه قاسمی

11.

نگرشی نوین به زوایای مالی و مدیریتی چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری)

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 657-682
مهدی پناهی؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ فرزانه حیدر پور؛ امیررضا کیقبادی

12.

واکاوی پارادایمیک محتوایی نارسایی های عملکرد مالی : موردی شرکت پالایش نفت آبادان (رویکرد کیفی و کمی)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 389-416
یوسف بغلانیانی؛ اله کرم صالحی؛ علی محمودی رادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب