1.

بررسی تأثیر متغیر‌های جمعیتی بر کیفیت محیط زیست بر مبنای مدل STIRPAT

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 257-275
سید کمال صادقی؛ سکینه سجودی؛ فهیمه احمدزاده دلجوان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب