1.

ارائه الگوی خط مشی گذاری فرهنگ مطلوب سازمانی در سازمان های سلامت و درمان

دوره 13، شماره 48، بهمن 1401، صفحه 51-68
ابراهیم جواهری زاده؛ محمد رضا فتحی

2.

ارائه مدل پارادایمی خط مشی گذاری مسئله محور در زمینه مالیات های سبز با روش تئوری داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402
مجید حسنی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ حسن گیوریان

3.

ارائه مدل عقلانیت در سیاست گذاری نظامِ آموزشِ دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 10، 3(پیاپی 35 پاییز1398)، آذر 1398، صفحه 1-10
محبوبه منتظرعطایی؛ احمد اکبری؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی

4.

تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود

دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، خرداد 1398، صفحه 85-103
اکبر اعتباریان؛ رقیه کشوریان ازاد

5.

شناسایی موانع اجرای خط مشی های عمومی در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 31-46
محمد علی بیاتی؛ سعید صیادی؛ ابراهیم گیوکی؛ سنجر سلاجقه؛ امین نیک پور

6.

طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 67-84
رضا زینی وندمقدم؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ مهرداد متانی؛ محسن عارف نژاد

7.

مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در نظام اداری ایران

دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، اسفند 1396، صفحه 65-81
احمد ابوالحسنی رنجبر؛ شکیبا الصاق

8.

نقش اتاق فکر بر تشخیص مسئله خط مشی های بانک رفاه کارگران

دوره 27، شماره 1 (پیاپی 106)، خرداد 1395، صفحه 85-96
کرم اله دانش فرد؛ فاطمه السادات ابوالمعالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب