1.

تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی کارکنان در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

دوره 15، شماره 54، بهمن 1400، صفحه 33-44
مرتضی غضنفری؛ میترا دیلمقانی؛ امیرحسین احمدی

2.

تأثیر هوش سازمانی و هوش اخلاقی بر دل‌بستگی شغلی؛ با نقش میانجی سرمایه اجتماعی

دوره 10، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 43-55
لیلا نعمتی؛ پرویز نویدی

3.

رابطه بین معنویت و دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

دوره 27، شماره 2 (پیاپی 107)، آذر 1395، صفحه 89-101
مرجان عبداللهی؛ هادی رزقی شیرسوار

4.

سرمایه روانشناختی، خودارزیابی، دلبستگی شغلی و رفتار ناکارآمد حسابرسی

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 29-46
آریا امین پور حسن کیاده؛ مهدی مرادزاده فرد؛ اعظم شکری چشمه سبزی؛ سید حسین حسینی

5.

طراحی الگوی تاثیر رسانه‌های سازمانی بر دلبستگی کارکنان و افزایش تعهد سازمانی به برنامه تحول دیجیتال بانک سپه

دوره 16، شماره 3، آبان 1400، صفحه 7-16
علی آدوسی؛ علی اکبر فرهنگی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ رضا نجف بیگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب