1.

ارائه مدلی جهت سنجش مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ارتقای سلامت اجتماعی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 315-339
هوشنگ گراوند

2.

اعتبارسنجی الگوی خط‌مشی‌گذاری شبکه‌ای در حوزه بانکداری دیجیتال در ایران

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 413-430
مهدی قدمی؛ مرتضی موسی خانی؛ سید مهدی الوانی؛ حمیدرضا یزدانی

3.

تبیین ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها و تأثیرآن بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

دوره 10، شماره 33، تیر 1396، صفحه 89-108
سیداحمد موسوی؛ فرزین رضایی؛ فرهاد شاه ویسی

4.

تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل‌گیری کیفیت فضایی یکپارچه در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: منطقه پنج شهرداری تهران)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 17-34
نیلا پژوهنده؛ اسماعیل شیعه؛ مریم معینی فر

5.

تحلیلی بر جرایم مالی در ایران با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 75-97
علی رضا عامریان؛ ابراهیم چیرانی؛ محمدحسن قلی زاده؛ سیدمظفر میربرگ‌کار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب