1.

بررسی و شناسایی عناصر مهم و مؤثر در ارزیابی کیفیت زیبایی‌شناختی انواع سیمای سرزمین

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 59-72
فضل الله احمدی میرقائد؛ مرجان محمدزاده

2.

تأثیر کیفیت بصری فضاهای دانشگاهی بر تعاملات اجتماعی دانشجویان (نمونه موردی: گرگان)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 169-182
سیده بهشاد زهرائی؛ مهدیه پژوهان فر

3.

تبیین مولفه‌های کیفیت کالبد بصری بر حضورپذیری افراد در محیط‌های اجتماع پذیر (مورد پژوهی: سراهای بازار تاریخی اصفهان)

دوره 14، شماره 51، آذر 1401، صفحه 1-15
سمیه پهلوان؛ حسین سلطان زاده؛ فرح حبیب

4.

تحلیلی بر عوامل کلیدی در کیفیت بصری جداره‏های بناهای مسکونی دورۀ قاجار شهر تبریز

دوره 18، شماره 69، خرداد 1400، صفحه 1-23
آرزو میرزایی؛ اسداله شفیع زاده؛ آینور ناصری

5.

تحلیل محیط شهری از رویکرد کیفیت بصری

دوره 5، شماره 8، شهریور 1390، صفحه 83-91
سید باقر حسینی؛ مهران علی الحسابی؛ فاطمه نسبی

6.

تحلیل نقش عناصر بصری تابلوهای تبلیغاتی در منظر خیابان مدرس مشهد

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 93-106
مهسا ضمیری؛ آزاده شریفی

7.

نقش مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت بصری گرافیک محیطی در توسعه فضاهای عمومی (مورد مطالعه: منطقه یک تهران)

دوره 13، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 59-70
کتایون تیموریان؛ سیدمانی اثنی عشری؛ شهره علی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب