1.

بررسی قابلیت های کارآفرینی در بازنشستگان، مقایسه زنان و مردان شهر تهران

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 83-97
عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ زهرا زاده غلام؛ سمیه تاجیک اسماعیلی

2.

بررسی قابلیت‌های کارآفرینی در بازنشستگان (مقایسه زنان و مردان شهر تهران)

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 83-97
عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ زهرا زاده غلام؛ سمیه تاجیک اسمعیلی

3.

طراحی الگویی پویا مبتنی بر رفع فقر و محرومیت در معیشت (مورد مطالعه: بازنشتگان نیروهای مسلح)

دوره 31، شماره 2 (پیاپی 121)، تیر 1399
فرشاد فائزی رازی؛ نسرین شمشیری؛ هادی همتیان؛ محمد زرگر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب