1.

ارتباط بین بشردوستی شرکتی و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر مالکیت سرمایه گذاران نهادی

دوره 12، شماره 43، دی 1398، صفحه 1-16
وحید تقی زاده خانقاه؛ یونس بادآور نهندی؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده

2.

ارتباط محدودیت مالی با کارایی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه در گردش

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 129-150
کریم پورعلیرضا؛ رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی

3.

اعتبارسنجی مدل‌های کارایی سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی، جبهه گیری مدیریتی و حداکثرسازی ارزش شرکت

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 287-318
وحید تقی زاده خانقاه؛ یونس بادآور نهندی؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده

4.

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریان نقدی با کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 187-202
سمانه سادات صلواتی؛ عبدالرضا اسعدی

5.

بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارتباط بین کارایی سرمایه گذاری و هزینه سرمایه شرکت

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 41-62
حمیده جعفری یزدی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی

6.

بررسی تأثیر افشای ریسک بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 355-372
صغری فصیحی؛ سید علی حسینی؛ شهناز مشایخ

7.

بررسی رابطه بین نفوذ سیاسی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 57-71
زهرا حسنی کلوانی؛ غلامرضا محفوظی؛ ;کیهان آزادی

8.

بررسی نقش تأمین مالی توسط مدیران عامل خودشیفته در کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 939-961
محمد جانعلی زاده؛ مجید اشرفی؛ مریم بخارائیان خراسانی؛ جمادوردی گرگانلی دوجی

9.

بررسی نقش میانجی فرصت‌های رشد بر رابطه میان فرا اطمینانی مدیران و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 93-109
افشین شالچی؛ زاداله فتحی؛ حسین شفیعی

10.

تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر عملکرد سرمایه‌گذاری با متغیر تعدیل گر کیفیت حسابرسی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 303-314
مریم عجم

11.

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 44، فروردین 1399، صفحه 23-41
فرزانه حاجی‌حسنی؛ طاها پرخنده؛ دنیا جدی

12.

راهبری شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری: با تاکید بر محافظه‌کاری مدیریتی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 323-344
مریم قائد؛ ولی خدادادی؛ علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر

13.

قابلیت ارتباط با ذینفعان و کارایی سرمایه‌گذاری: آزمون نظریه همسانی موزاییکی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 787-814
مریم قائد؛ ولی خدادادی؛ علیرضا جرجر زاده؛ احمد کعب عمیر

14.

کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیش‌بینی کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش معیار‌های مدیریت ریسک

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 413-434
مریم خالقی زاده دهکردی؛ فاطمه صراف؛ علی نجفی مقدم

15.

مسئولیت اجتماعی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش تعدیلی نوع استراتژی تجاری شرکت (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 17، شماره 57، آبان 1401، صفحه 101-115
داریوش آقبلاغی طهماسبی؛ میثم فرجی؛ امیر چراغی

16.

نقش سود مورد انتظار مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 531-551
یزدان گودرزی فراهانی؛ لیلا براتی

17.

نقش معیار های عملکرد در تبیین کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر روش هوش مصنوعی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 151-168
مریم خالقی زاده دهکردی؛ فاطمه صراف؛ علی نجفی مقدمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب