1.

اثر تعاملی توانایی مدیریت و درماندگی مالی بر حق الزحمه حسابرسی در چارچوب نظریه نمایندگی (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 29-42
عباس عطائی شریف؛ زهرا لشگری؛ نگار خسروی پور

2.

بررسی اثرگذاری توانایی مدیریت بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و اجتناب مالیاتی

دوره 15، شماره 54، آذر 1401، صفحه 147-162
سارا یوسف زاده؛ جلیل بیطاری؛ Hossein Badiei

3.

بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 79-94
مسعود حسنی القار؛ مهدی سدیدی

4.

تاثیر نوع نگرش مدیران بر انتخاب سیاست های تامین مالی و پیامدهای آن بر عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 163-180
محسن حمیدیان؛ حسین جنت مکان؛ فرهان بن‌گریز

5.

تحلیل توانایی مدیریت با تاکید برنقش شاخص های حسابداری و حاکمیت شرکتی (روش هوش مصنوعی)

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 74-90
سید مصطفی شاه صاحبی؛ رویا دارابی؛ محسن حمیدیان

6.

توانایی مدیریت و پیامدهای آن بر ارزش آفرینی شرکت ها با به کارگیری شبکه های عصبی (رویکرد مقایسه ای در صنایع شیمیایی و مواد غذایی)

دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، بهمن 1396، صفحه 79-92
اکبر ولیزاده اوغانی؛ ناصر فقهی فرهمند؛ فرزین مدرس خیابانی

7.

مطالعه نقش توانایی مدیریت، نفوذ سیاسی و فشار مالی بر کیفیت گزارشگری مالی بانکهای فعال در بورس

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 391-410
حبیب پیری

8.

نقش توانایی مدیریت بر رابطه بین انحراف از ساختار سرمایه بهینه و عملکرد واقعی شرکت و سرعت اصلاح ساختار سرمایه

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 85-104
حمید اولادغفاری؛ نگار خسروی پور؛ زهرا لشگری

9.

نقش کمیته حسابرسی بر رابطه بین کوته بینی و توانمندی مدیریت و گزارش حسابرس

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 15-25
امید امری؛ محمدرضا شورورزی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ علی رضا مهرآذین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب