1.

اثر مدیریت منابع انسانی و زنجیرۀ تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان ورزش شهرداری تهران با نقش میانجی پایداری سازمانی

دوره 24، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 61-77
داور خاکسار بلداجی؛ مجید سلیمانی؛ عادل افکار

2.

آزمون خوش بینی مدیران بر مولفه‏های اجتماعی- اقتصادی و رویکرد گزارشگری عملکرد پایدار (مسئولیت اجتماعی)

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 21-34
جواد دلیری؛ فرزین رضایی؛ فاضل محمدی نوده

3.

نقش قدرت شرکت در ارتباط افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و عملکرد پایداری

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 39-57
مهدی فیضی؛ عباسعلی پورآقاجان؛ سید حسین نسل موسوی

4.

نقش مدیریت ریسک تاثیر اجتماعی بر رابطه بین عملکرد پایدار و کارایی سرمایه گذاری

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 89-105
حمزه عسگری رشتیانی؛ فاضل محمدی نوده؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب