1.

ارائه الگوی خط مشی گذاری فرهنگ مطلوب سازمانی در سازمان های سلامت و درمان

دوره 13، شماره 48، بهمن 1401، صفحه 51-68
ابراهیم جواهری زاده؛ محمد رضا فتحی

2.

الگوی تقوا در حسابداری حوزه سلامت با تاکید بر نقش میانجی توسعه اخلاقی

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 109-122
بابک امانی دادگر؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی

3.

پیش بینی الگوی یکپارچه برنامه‌ریزی جانشین‌پروری مدیران (مورد مطالعه: شرکت دخانیات ایران)

دوره 34، شماره 2 (پیاپی 133)، شهریور 1402، صفحه 75-92
نسیم حبیب اله؛ میرعلی سیدنقوی؛ جواد محرابی

4.

تدوین مدل ارزیابی کیفیت افشای اختیاری

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 187-206
خدیجه ربیعی؛ کاوه مهرانی؛ آ رش تحریری

5.

خط‌مشی‌گذاری بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی در شرکت ملی صنایع مس ایران (مورد مطالعه: مجتمع مس سرچشمه)

دوره 13، شماره 45، اردیبهشت 1401، صفحه 89-102
محمد رضا فتحی؛ عادل آذر؛ غلامرضا جندقی؛ شیرین رنجبر توتویی؛ بابک آذری؛ رضا مرتضایی

6.

شناسایی شاخص های الگوی مدیریت چرخه عمر ،جهت توسعه خدمات بانکی (مطالعه موردی: بانک پارسیان)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 419-437
سمیرا شفائی؛ وحید رضا میرابی؛ اسماعیل حسن پور؛ محمدحسین رنجبر

7.

شناسایی شاخص‌های بانک های در معرض بحران ورشکستگی بر اساس روش تحلیل تم

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 119-147
مهناز مرشد زاده؛ محمود قربانی

8.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های عدم تمکین مالیاتی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 251-266
رضا کامیاب تیموری؛ غلامرضا فرساد امان الهی؛ امیر رضا کیقبادی

9.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی بانک ملی خراسان شمالی با استفاده از رویکردی آمیخته

دوره 13، شماره4 (پیاپی 46)، بهمن 1398، صفحه 115-130
طیبه کمالی؛ حسینعلی بهرامزاده؛ مصیب سامانیان

10.

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی ارزیابی فناوری مالی در صنعت بانکی ایران مبتنی بر رویکرد ترکیبی تکنیک دنپ

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 485-512
طاهر علیزاده؛ زهره موسوی کاشی؛ اعظم شکری چشمه سبزی

11.

شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد اینترنت اشیا در دولت باز

دوره 11، 1( پیاپی 37 بهار 1399)، مرداد 1399، صفحه 15-25
پرستو بهرامی زنوز؛ مهدی فقیهی؛ محمود البرزی

12.

ضرورت سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی با الگوی فرهنگی (موردمطالعه: بانک های دولتی)

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 327-350
کاظم عسگری؛ شهریار عزیزی؛ اصغر مشبکی

13.

طراحی الگوی عوامل غیرمالی مؤثر بر پایداری شرکتی: براساس روش تحلیل تم

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 185-205
داریوش اخترشناس؛ احمد خدامی پور؛ امید پورحیدری

14.

علل انحراف بین بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و عملکرد و عوارض ناشی از آن و ارائه راهکار کاهش انحراف در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 77-100
محمد مرادی؛ سمیه نیک بخت

15.

کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) درآسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی

دوره 8، ویژه نامه 1396، شهریور 1396، صفحه 29-46
امین زارع؛ مسیح ابراهیمی؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ مجید رمضان

16.

کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) در آسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی

دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، خرداد 1397، صفحه 65-82

17.

مدل بانکداری جامع بانک ملی ایران مبتنی بر نیازهای مشتریان در ابعاد شرکتی، اختصاصی، خرد، تجاری

دوره 10، 3(پیاپی 35 پاییز1398)، آذر 1398، صفحه 85-97
داود عبدی؛ مهدی مرادی؛ لورنس انویه تکیهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب