1.

بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار

دوره 11، شماره 3، مهر 1388، صفحه 227-236

2.

بررسی توانمندی زنان روستایی در حفظ محیط زیست

دوره 18، شماره 4، دی 1395، صفحه 163-175
اکرم الملوک لاهیجانیان؛ نرگس وسکویی

3.

بررسی کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی ناظر بر آلودگی هوا در ایران

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 571-581
داریوش کریمی؛ نگین موسوی مدنی

4.

بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران از حفاظت محیط زیست

دوره 12، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 201-216
مهدی میردامادی؛ عباسعلی باقری ورکانه؛ سمیه اسمعیلی

5.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در حفاظت محیط زیست شهر ایلام

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 1-16
پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ فرحناز کرمی

6.

بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت صنایع کوچک جهت کاهش آلودگی محیط زیست (مطالعه موردی شهرستان ساری)

دوره 13، شماره 3، مهر 1390، صفحه 49-60
حمید امیرنژاد؛ حامد رفیعی

7.

توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی

دوره 19، شماره 3، مهر 1396، صفحه 195-216
سحر زارعی؛ سید عباس پورهاشمی؛ منصور پورنوری

8.

نگاهی به برخی از رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 131-144
فرهاد دبیری؛ سحر زارعی؛ نگین موسوی مدنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب