1.

ارائه الگوی اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر نقش حسابرس در مبارزه با فساد

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 331-355
سمیرا سادات هاشمی؛ محبوبه جعفری؛ نوروز نوراله زاده

2.

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی از دیدگاه گروه‌های مختلف بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 245-260
سعید انورخطیبی؛ رسول برادران حسن زاده؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده

3.

شناسایی شاخص ها و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی در موسسات حسابرسی با استفاده از رویکرد گرندد تئوری

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 225-251
علی اکبر محسن زاده گنجی؛ فاطمه صراف؛ رویا دارابی

4.

طراحی الگوی ارتقا کیفیت زندگی کاری حسابرسان در راستای بهبود کیفیت و کارایی حسابرسی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 579-594
محمد علی عطایی شریف؛ حسین جباری؛ محمد علیپور چلنبر؛ میثم عرب زاده؛ مهدی صفریگرایلی

5.

مدل سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی ، معادلات ساختاری ودرختان تصمیم C5.0-C&R

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 73-90
پیام خدایی اسمعیل کندی؛ پیمان امینی؛ عطاالله محمدی ملقرنی

6.

نگرشی به بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان؛ با تأکید بر حسابرسی عملکرد مدیریت

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 209-220
یحیی حساس یگانه؛ اسفندیار ملکیان؛ اسماعیل توکل نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب