1.

ارائه الگوی رسانه‌ای تاب‌آوری شبکه بانکی بر محور اقتصاد مقاومتی در قبال تهاجم رسانه‌ای و جنگ روانی شبکه‌های اجتماعی در خلال پاندمی کرونا: مطالعه گراندد تئوری

دوره 18، شماره 3، آبان 1402، صفحه 39-51
محمدجواد خمامی؛ محمدجواد تقی پور؛ سعید شریفی

2.

ارائه مدلی برای مقاوم سازی بانک‌ها با رویکرد شکست ناپذیری در برابر بحران‌های مالی

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 201-215
ابراهیم پرتوی؛ محمد حسن ملکی؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی؛ سید کاظم چاوشی

3.

ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه(مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 33-44
حمید احمدزاده کرمانی؛ بهرام امین زاده گوهر ریزی

4.

ارزیابی جای پای بوم شناختی استفاده از سوخت‌های فسیلی شهر اهواز

دوره 23، شماره 7، مهر 1400، صفحه 281-290
سید تاج الدین منصوری؛ اسماعیل ضرغامی

5.

ارزیابی و تحلیل تاب آوری کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران)

دوره 18، شماره 71، مهر 1400، صفحه 23-44
ال ناز رضایی؛ اسماعیل صالحی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ امیرهوشنگ احسانی

6.

ارزیابی وضعیت تاب آوری شهری در برابر جزایر حرارتی شهری (مطالعه موردی: مناطق 11 و 6 شهرداری تهران)

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 239-253
آرش پاک اندیش؛ فرح حبیب؛ نسیم خانلو

7.

استخراج نقشه استراتژی تاب آوری از نگاه اسلام در مدیریت بحران سازمان ها با بهره گیری از رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک دیماتل فازی

دوره 16، شماره 58، اسفند 1401، صفحه 87-103
احمد ابراهیمی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ مینو لفافچی؛ سرور لفافچی

8.

آینده پژوهی مدیریت ریسک درشهرها با تاکید بر آسیبپذیری خطرات زلزله

دوره 12، شماره 42، شهریور 1399، صفحه 39-51
حسن نوروزی؛ بختیار عزت پناه؛ رضا ولیزاده

9.

بررسی مولفه‌های تاب آوری شهری با تاکید بر سوانح طبیعی (زلزله)(نمونه موردی منطقه 16 تهران)

دوره 9، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 87-100
هانیه توکلی؛ احمد خادم الحسینی؛ ایرج خسروی حاجی وند

10.

سنجش و ارزیابی تاب‌آوری ساختار کالبدی- فضایی محلات شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: محله مینودر شهر قزوین)

دوره 13، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 67-80
هاله سادات نبوی رضوی؛ منوچهر طبیبیان

11.

سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری جوامع شهری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط زیستی (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 22، شماره 8، آبان 1399، صفحه 295-307
لیلا محمدی کاظم آبادی؛ محمد علی خانی زاده؛ احمد پوراحمد

12.

شناسایی ابعاد تاب آوری منابع انسانی در شرایط پندمی کرونا از دیدگاه اسلام با رویکرد دلفی فازی

دوره 15، شماره 51، اردیبهشت 1400، صفحه 71-81
میر مهرداد پیدایی؛ نازنین پیله وری سلماسی؛ محمد رضا شهریاری

13.

شناسایی مولفه‌های اثر گذار بر افزایش میزان تاب آوری اجتماعی محلات آسیب پذیر و دارای بافت فرسوده در مواجهه با حوادث طبیعی (شهر موردی: تهران)

دوره 10، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 13-26
عباس منوریان؛ مجتبی امیری؛ سیمین مهری کلی

14.

طراحی مدل تاب آوری کسب وکارهای فناورانه مالی با رویکرد معادلات ساختاری و تکنیک های کیفی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 441-462
حسین سلاح ورزی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ نرگس یزدانیان

15.

نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 29-38
هاله سادات نبوی رضوی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب