1.

ارایه مدل مفهومی حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی)

دوره 30، شماره 3 (پیاپی 118)، آذر 1398، صفحه 143-158
شهرام کریم نژاد؛ رضا نجف بیگی؛ کرم الله دانشفرد؛ اکبر عالم تبریز

2.

بررسی رابطه بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل)

دوره 8، ویژه نامه 1396، شهریور 1396، صفحه 131-147
نعیمه تذکری؛ محمد فیضی

3.

تدوین مدل بازآفرینی شغلی در نظام سلامت (مورد مطالعه: بیمارستان‌های تأمین اجتماعی استان تهران)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 85-105
شیرین شصتی؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ مجید جهانگیری فرد

4.

رویکرد انسان مدار به حق بر تأمین اجتماعی از منظر قواعد حقوقی معاصر

دوره 16، شماره 1(پیاپی43)، اردیبهشت 1399، صفحه 133-156
سید فخرالدین حسینی فیروز؛ محمد شریف شاهی؛ قدرت الله نوروزی

5.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 21-42
مهدی صابری اسفرجانی؛ امین ناظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب