1.

ارزیابی توان تبیین شاخص‌های حسابداری مدیریت در نظام ارزیابی سلامت بانکی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 299-319
امیر سودبخش؛ آزیتا جهانشاد

2.

استخراج و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر کاهش انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی در تلگرام

دوره 14، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 107-125
سینا عصاره نژاد دفولی؛ ادریس فیروزیان؛ احمدعلی قانع

3.

اولویت بندی خط مشی های توسعه منابع انسانی دستگاه های دولتی ایران بر اساس نتایج حاصل از تحلیل شکاف اهمیت-عملکرد

دوره 12، 1( پیاپی 41بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 27-38
علی مصطفی روزبه؛ تیمورنژاد کاوه؛ محمدرضا ربیعی مندجین

4.

اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، شهریور 1397، صفحه 7-19
طاهر روشندل اربطانی؛ وحید خاشعی؛ یوسف نوروزگندشمین

5.

اولویت‌بندی عوامل موثر بر استقرار و بکارگیری ضوابط معماری سبز در ساختار ورزش ایران

دوره 16، شماره 57، فروردین 1403، صفحه 9-16
علی رضایی؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ هومن بهمن‌پور

6.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت خرده‌فروشی در جوامع چند فرهنگی (مطالعه موردی: فروشگاه‌های افق کوروش شهر شیراز)

دوره 16، شماره 50، اردیبهشت 1400، صفحه 121-133
داریوش برزگرلو؛ امیر کاظمی

7.

تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تولید گندم با تأکید بر پایداری محیط‌زیست

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 1-12
علی سردارشهرکی؛ ندا علی احمدی؛ مهدی صفدری

8.

دستیابی به الگوی مناسب و اولویت‌بندی اصول TOD در مناطق مرکزی شهرها (نمونه مورد مطالعه: شهر بسطام)

دوره 17، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 81-92
فاطمه درخشان؛ اسلام کرمی؛ الهام سرکرده‌یی

9.

ماتریس حسابداری اجتماعی ایران با محوریت مالیات و محیط زیست

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 59-78
مریم ادیب زاده؛ فاطمه صراف؛ زهره حاجیها


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب