1.

بررسی پیامدهای اجتماعی خشکی رودخانه زاینده‌رود بر جامعه کشاورزان شرق اصفهان

دوره 14، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 203-213
حسین بهزادفر؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان

2.

بررسی روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تأثیر آن بر مؤلفه‌های توسعه پایدار (مطالعه موردی: حوضه زاینده رود استان اصفهان)

دوره 11، شماره 3، آبان 1397، صفحه 41-58
سیدعلیرضا قدیمی؛ عبدالحمید پاپزن؛ عباس امینی

3.

نقش مادی‌ها در شکل‌گیری ساختار فضایی شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 39-50
حمید ماجدی؛ فرشته احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب