1.

جذب زیستی سرب توسط باکتری های جداشده از پساب های صنایع پتروشیمی

دوره 13، شماره 2، تیر 1390، صفحه 41-54
بیتا کریم سلمانی؛ محمد علی آموزگار؛ جواد حامدی

2.

حذف فلز کروم موجود در آبها و پسابهای صنعتی به کمک قارچهای مقاوم به فلز کروم

دوره 7، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 35-42
محمدباقر صدوق؛ میترا طلایی

3.

مطالعه ترمودینامیکی جذب زیستی برای حذف نیکل با بیومس های میکروبی و مشتق شده از گیاهان

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 187-204
مهدی نژادنادری؛ حمید گوران اوریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب