1.

آینده نگاری بررسی خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری آنها (مطالعه موردی بانک ملت)

دوره 30، شماره 2 (پیاپی 117)، تیر 1398، صفحه 57-68
صدیقه طوطیان اصفهانی؛ رضا یاری فر؛ رضا جمالی

2.

بررسی تأثیر هوش مالی بر رفتار استفاده از کارت های اعتباری در میان مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران

دوره 12، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 29-43
اکبر افتخاری علی آبادی

3.

تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر پیش‌بینی تعاملات آینده مشتریان و بانک (مورد مطالعه بانک ملت شهر تهران)

دوره 11، شماره 32، آذر 1395، صفحه 41-54
حسین باقری بهروز؛ فیروز دیندار فرکوش؛ حسن گیوریان

4.

تأثیرمسؤلیت اجتماعی بر جذابیت سازمانی کارکنان بانک ملت

دوره 13، شماره 52، آذر 1400، صفحه 177-190
رامتین حاجی نصیری؛ شهلا سهرابی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی

5.

تدوین مدل هوشمندسازی سازمانی با استفاده از تحلیل داده بنیاد (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران)

دوره 15، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 113-126
سیدعلی میرعسگری؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی

6.

طراحی مدل توسعه پایدار مرتبط با هوشمند سازی سازمانی در راستای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه(مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران)

دوره 15، شماره 56، دی 1402، صفحه 13-25
سیدعلی میرعسگری؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی

7.

مدل تفکر انتقادی کارکنان بانک ملت مبتنی بر مؤلفه‌های بازاریابی داخلی

دوره 18، شماره 58، فروردین 1402، صفحه 105-137
کریم اسگندری؛ نگین میراب خانباغی؛ شادی عرفای جمشیدی؛ احمد فتحی عبداللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب