1.

بررسی مبانی فقهی حقوقی اعاده حیثیت در امور کیفری

دوره 11، 2(22پاییز و زمستان 1397)، اسفند 1397، صفحه 41-76
فرانک حیدری دهاقانی؛ محمد نوذری

2.

مبانی فقهی اقدامات تأمینی حقوق متهم تحت نظر قبل از رسیدگی

دوره 14، 1(27 بهار و تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 259-277
مهرانگیز کریمی؛ مهدی شیدائیان ارائی؛ اصغر عربیان

3.

واکاوی فقهی کفالت در قرار تأمین

دوره 15، شماره1(پیاپی29)، فروردین 1401، صفحه 157-170
رضا مقبلی قرائی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی؛ علیرضا عسگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب