1.

نقد تقنینی ـ اجرائی، فلسفه کیفر مجرمین تائب در جرائم تعزیری حاکمیتی

دوره 14، 1(27 بهار و تابستان 1400)، شهریور 1400
امین جلیلی؛ سید محمد مهدی ساداتی

2.

نقد تقنینی ـ اجرائی، فلسفه کیفر مجرمین تائب در جرائم تعزیری غیر منصوص

دوره 14، 1(27 بهار و تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 125-144
امین جلیلی؛ سید محمد مهدی ساداتی

3.

نگاه واقع‌گرایانه به فلسفه کیفر در حقوق اسلامی و جایگاه پیشگیری در آن

دوره 11، 2(22پاییز و زمستان 1397)، اسفند 1397، صفحه 181-210
علی صالحی؛ سید محمود میر خلیلی؛ سید درید موسوی مجاب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب