1.

بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای توسعه یافته)

دوره 11، 39 (زمستان ۱۴۰۰)، بهمن 1400، صفحه 23-38
مهدی هادی نژاد؛ یدالله رجایی؛ احمد نقی لو؛ اشکان رحیم زاده

2.

تاثیر بازارهای مالی بر کیفیت محیط زیست

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 85-97
پروانه سلاطین؛ اذر ابراهمیان کفشائی

3.

تبیین شوک ها و نوسانات بازار ارز و نحوه انتقال این شوک ها به سایر بازارها

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 485-504
صغرا رضی کاظمی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ غلامرضا زمردیان؛ ابراهیم چیرانی

4.

شناسایی عوامل موثر بر طراحی الگوی نظارت و تنظیم مقررات بازارهای مالی با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 189-225
احسان عسکری فیروزجایی؛ فریدون رهنمای رودپشتی

5.

طراحی الگوی آمیختۀ تصمیمات مالی در راستای توسعه‌ی بازارهای مالی ایران (مورد مطالعه: بازار سرمایه ایران)

دوره 12، شماره 43، مهر 1398، صفحه 1-39
حسین اسلامی مفیدآبادی؛ فریدون رهنمای رود پشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ هاشم نیکومرام؛ سیدجمال‌الدین طبیبی

6.

طراحی الگوی تصمیمات مالی مشارکت کنندگان خرد وکلان نظام مالی در راستای توسعه‌ بازارهای مالی ایران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 143-179
حسین اسلامی مفیدآبادی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ هاشم نیکومرام؛ سید جمال‌الدین طبیبی

7.

طراحی مدل هوشمند پیش بینی توانگری مالی در شرکتهای بیمه (رویکرد داده‏ کاوی)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 211-229
فاطمه شاه بازاده؛ ابراهیم عباسی؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین

8.

طراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش‌بینی نقاط طلایی قیمت سهام

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 45-66
محمد مشاری؛ حسین دیده خانی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ ابراهیم عباسی

9.

مدل مطلوب بازاریابی خبر در بازارهای مالی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 543-561
سارا علیاری؛ سید رضا نقیب السادات؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی السادات میراسماعیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب