1.

تبیین جایگاه ایران در جهان بر مبنای توسعه پایدار: با رویکرد زیست محیطی

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 35-52
منا آهنی؛ محمد علی افشار کاظمی

2.

تحلیل خوشه‌ای جایگاه ایران در جهان و روندهای آتی مبتنی بر مولفه‌های حکمرانی خوب

دوره 30، شماره 1 (پیاپی 116)، خرداد 1398، صفحه 99-118
منا آهنی؛ مرتضی موسی خانی؛ رضا نجف بیگی؛ محمدعلی افشارکاظمی

3.

ساز و کارهای بین المللی مبارزه با فساد

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، آبان 1398، صفحه 61-72
بهزاد رضوی فرد؛ حمیدرضا حسنپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب