1.

تبیین تاثیر‌گذاری مولفه‌های اجتماع پذیری فضاهای باز شهری بر توسعه مفهوم گردشگری (مطالعه موردی شهر قزوین)

دوره 13، شماره 47، آذر 1400، صفحه 59-72
پگاه صراف معیری؛ جمال الدین سهیلی

2.

تبیین مؤلفه های تأثیر گذار بر شکل گیری فضاهای اجتماع پذیر در محیط های آموزشی با استفاده از روش تحلیل عاملی(نمونه موردی: فضاهای دانشگاهی)

دوره 23، شماره 7، مهر 1400، صفحه 207-222
سید علی شریفیان؛ حسین مرادی نسب؛ مریم قلمبردزفولی؛ ودیهه ملاصالحی

3.

تبیین مولفه‌های کیفیت کالبد بصری بر حضورپذیری افراد در محیط‌های اجتماع پذیر (مورد پژوهی: سراهای بازار تاریخی اصفهان)

دوره 14، شماره 51، آذر 1401، صفحه 1-15
سمیه پهلوان؛ حسین سلطان زاده؛ فرح حبیب

4.

نقش اجتماع‌پذیری محیط‌های آموزش معماری بر یادگیری دانشجویان: تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 45-60
الهام جعفری؛ حمزه غلامعلی زاده؛ محمود مدیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب