1.

ارائه مدل ارتباط برند – مشتری در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 16، شماره 51، تیر 1400، صفحه 131-149
شهرام هاشم نیا؛ اوژن کریمی؛ نازنین امامقلی

2.

اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش

دوره 16، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 21-34
بهزاد کریمی؛ علی دلاور؛ علی اکبر فرهنگی

3.

بررسی تأثیر کنش گفتاری بر تجربه ارتباطی در میان کاربران اینستاگرام

دوره 14، شماره 3، آذر 1398، صفحه 99-109
مهدیه بخشی؛ سروناز تربتی

4.

بررسی تأثیر لذت محتوا و لذت روابط اجتماعی در شبکه اینستاگرام بر قصد خرید مشتری؛ تبیین نقش واسطه‌ای تشدید مشتری

دوره 15، شماره 46، خرداد 1399، صفحه 53-71
میلاد مرادی دیزگرانی؛ ابوذر آقایی کردشامی

5.

بررسی تفاوت تأثیر مشغولیت ذهنی با برند (مصرف محتوا و مشارکت در محتوا) در شبکه‌های اجتماعی بین نسل X و Y

دوره 16، شماره 51، تیر 1400، صفحه 29-50
سارا رستمی زاد؛ کامبیز حیدرزاده؛ فرشته لطفی زاده

6.

پیامدهای کیفری ناظر بر فعالیت‌های کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 63-79
بابک پورقهرمانی؛ سینا جهان ارا

7.

تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی دختران در شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 17، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 57-69
معصومه باقری؛ مریم قلیچی

8.

شناسایی خرده فرهنگ های نمایشی و چگونگی اشاعه هنجار در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 14، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 63-86
مصطفی غنی زاده

9.

کنش گفتاری اقناعی شبکه اجتماعی اینستاگرام در مشارکت سیاسی کاربران (مورد مطالعه: انتخابات اسفند 1398)

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 7-19
مهدی فرج اللهی؛ لیلا نیرومند؛ نادر صادقی لواسانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب