1.

ارائه مدل ارتباط برند – مشتری در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 16، شماره 51، تیر 1400، صفحه 131-149
شهرام هاشم نیا؛ اوژن کریمی؛ نازنین امامقلی

2.

اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش

دوره 16، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 21-34
بهزاد کریمی؛ علی دلاور؛ علی اکبر فرهنگی

3.

بررسی اثربخشی تبلیغات ویدیویی عمودی اینستاگرام بر رفتار تعاملی کاربران آنلاین در صنعت تجهیزات پزشکی (مدیکال ایران)

دوره 3، شماره 3، آذر 1402
فتانه علیزاده مشکانی؛ پریما خان بابائی؛ مرتضی هنرمند عظیمی؛ ناصر آزاد؛ ناصر فقهی فرهمند

4.

بررسی تأثیر کنش گفتاری بر تجربه ارتباطی در میان کاربران اینستاگرام

دوره 14، شماره 3، آذر 1398، صفحه 99-109
مهدیه بخشی؛ سروناز تربتی

5.

بررسی تأثیر لذت محتوا و لذت روابط اجتماعی در شبکه اینستاگرام بر قصد خرید مشتری؛ تبیین نقش واسطه‌ای تشدید مشتری

دوره 15، شماره 46، خرداد 1399، صفحه 53-71
میلاد مرادی دیزگرانی؛ ابوذر آقایی کردشامی

6.

بررسی تفاوت تأثیر مشغولیت ذهنی با برند (مصرف محتوا و مشارکت در محتوا) در شبکه‌های اجتماعی بین نسل X و Y

دوره 16، شماره 51، تیر 1400، صفحه 29-50
سارا رستمی زاد؛ کامبیز حیدرزاده؛ فرشته لطفی زاده

7.

برساخت مسائل اجتماعی در شرایط مخاطره‏آمیز: تحلیل نظرات ذیل پست‏های مرتبط با کرونای حکمرانان در اینستاگرام

دوره 15، شماره 59، مرداد 1402، صفحه 59-81
عباسعلی شکاردوست؛ حامد سجادی؛ محمد باقر آخوندی

8.

پیامدهای کیفری ناظر بر فعالیت‌های کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 63-79
بابک پورقهرمانی؛ سینا جهان ارا

9.

تجارب کاربران زن از همذات‌پنداری با جراحی‌های زیبایی در محتواهای اینستاگرام

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 101-113
مینا جلوان؛ عباس زمانی

10.

تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی دختران در شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 17، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 57-69
معصومه باقری؛ مریم قلیچی

11.

شناسایی خرده فرهنگ های نمایشی و چگونگی اشاعه هنجار در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 14، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 63-86
مصطفی غنی زاده

12.

کنش گفتاری اقناعی شبکه اجتماعی اینستاگرام در مشارکت سیاسی کاربران (مورد مطالعه: انتخابات اسفند 1398)

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 7-19
مهدی فرج اللهی؛ لیلا نیرومند؛ نادر صادقی لواسانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب