1.

بررسی و نقد اقدامات تروریسم تکفیری و بیان جایگاه جهاد درفقه اسلامی

دوره 14، 2(28 پاییز وزمستان 1400)، تیر 1401
محمد علی انصاری چمرودی؛ حسین سجادی؛ یونس واحد یاریجان

2.

سَنجه فلسفی جهاد: فارابی

دوره 15، شماره2، اسفند 1398، صفحه 33-70
امیرحسین امامی کوپایی؛ سعید عدالت نژاد؛ رضا نجف زاده

3.

شاخص های مدیریت جهادی

دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، مرداد 1398، صفحه 87-103
علیرضا نادری قر؛ مسعود پورکیانی؛ محسن زاینده رودی؛ ایوب شیخی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب