1.

تبیین معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 12، 1( پیاپی 41بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 71-82
افشین آریایی؛ محمد ضیاالدینی؛ ملیکه بهشتی فر

2.

شناسایی، تبیین و سنجش علل شکل گیری رفتارهای سیاسی با رویکرد سازمانی و محیطی در کارکنان سازمان‌های دولتی

دوره 11، 2(پیاپی 38 تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 98-114
علی خدادادنژاد؛ عبدالخالق غلامی

3.

طراحی الگوی مدیریت عملکرد سازمان‌های دولتی بر اساس رویکردهای اجتماعی با استفاده از روش آمیخته ترکیبی کمی و کیفی داده‌ها (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی شهرستان نجف‌آباد - اصفهان)

دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 113-132
مهدی مطهری؛ ایرج سلطانی؛ حمید دوازده امامی

4.

طراحی مدل مفهومی مدیریت تنوع در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 48، بهمن 1401، صفحه 147-162
پارمیس پاکروح؛ اسماعیل قادری؛ محمود رحمانی

5.

طراحی و تبیین مدل امکان‌سنجی استقرارسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی: ادارات دولتی استان کرمان)

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 229-245
اسماعیل کهوری پور؛ افلاطون امیری؛ سعید صیادی

6.

مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی براساس آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ ایران

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 45)، آبان 1398، صفحه 1-17
حسن موفق؛ غلامرضا هاشمزاده خوراسگانی؛ اسفندیار دشمن زیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب