1.

ارائه الگوی عوامل تاثیر گذار بانکداری کارآفرینانه بر اساس نظام خط مشی گذاری

دوره 10، 4(پیاپی 36 زمستان 1398)، مرداد 1399، صفحه 97-112
سمیرا نظیفی؛ روح الله سمیعی؛ سامره شجاعی؛ محمود رضا مستقیمی

2.

ارائه مدل بانکداری کارآفرینانه در بانک سپه با رویکرد داده بنیاد

دوره 31، شماره 2 (پیاپی 121)، تیر 1399
سمیرا نظیفی؛ روح الله سمیعی؛ سامره شجاعی؛ محمودرضا مستقیمی

3.

ارائه مدل هوش مصنوعی مبتنی بر منطق فازی- سلسله مراتبی به منظور سنجش تاثیرپذیری عوامل سازمانی بر سپرده سرمایه گذاری و دارایی بانک سپه با تعمیم سیستم‌های معادلات همزمان

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 189-218
مسعود خورانی؛ کریم حمدی؛ حسین وظیفه دوست

4.

ارزیابی تاثیر عوامل سازمانی بر سپرده و دارایی بانک سپه در تهیه مدل راهبردی با استفاده از سیستم تصمیم‌گیری سلسله مراتبی و سیستم معادلات همزمان (مطالعه موردی)

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 349-369
مسعود خورانی؛ کریم حمدی؛ حسین وظیفه دوست

5.

اولویت‌بندی مولفه‌های وصول مطالبات معوق در سیاست‌گذاری نظام مالی بانک سپه

دوره 13، شماره 46، تیر 1401، صفحه 29-45
افشین گودرزی؛ محمود رضایی زاده؛ ماشا.. ولی خانی؛ علیرضا شیروانی جوزدانی

6.

مدل‌سازی ارزش ویژه برند در بانک سپه (رویکردی نوین به تکنیک دلفی - فازی نوع 2 الکتره نوع سه و معادلات ساختاری)

دوره 18، شماره 59، خرداد 1402، صفحه 87-112
کیومرث محسنی مهر؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب