1.

شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد اینترنت اشیا در دولت باز

دوره 11، 1( پیاپی 37 بهار 1399)، مرداد 1399، صفحه 15-25
پرستو بهرامی زنوز؛ مهدی فقیهی؛ محمود البرزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب