1.

تأثیر قرار گرفتن در معرض PM2/5بر بافت مخ نوزاد موش صحرایی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 3791-3798
مریم ممیزصفت؛ سعید متصدی زرندی؛ پژمان مرتضوی؛ اکرم عیدی

2.

میزان بیان GFAP و S100 به دنبال درمان با عصاره جو دوسر در آسیب تجربی ایجاد شده عصب سیاتیک در موش صحرایی

دوره 16، شماره4، بهمن 1398، صفحه 2949-2956
زهرا درزیان رستمی؛ احمد اصغری؛ علیرضا جهاندیده؛ پژمان مرتضوی؛ ابوالفضل اکبرزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب