1.

پیشگیری غیرکیفری از جرایم اقتصادی در کنوانسیون مریدا

دوره 16، شماره 2(پیاپی44)، شهریور 1399، صفحه 37-60
مهدی مرجانی؛ سیدباقر میرعباسی

2.

ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی

دوره 15، 1(29 بهار و تابستان 1401)، شهریور 1401
محمد پیرانی؛ اصغر عباسی؛ علی قربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب