1.

تعیین اکوریژن های سواحل جنوبی ایران با استفاده از سامانه GIS به عنوان مبنای تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی

دوره 22، شماره 4، تیر 1399، صفحه 191-207
بهاره صمدی کوچکسرائی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ افشین دانه کار؛ سید علی جوزی؛ احسان رمضانی فرد

2.

تعیین نواحی همگن هیدرولوژیکی برای برآورد رواناب در حوضه‌های آبخیز فاقد آمار با استفاده از تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی: استان اردبیل)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 97-112
بتول پورسیف اللهی؛ امین کانونی؛ محمدرضا نیک پور؛ جواد رمضانی مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب