1.

بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر محتوای اطلاعاتی اعلامیه‌های سود فصلی

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 157-169
محمد صالحی فرد؛ سید حسین نسل موسوی؛ عباسعلی پورآقاجان

2.

تحلیل رابطه غیرخطی قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 65-83
مریم اصلانی مناره بازاری؛ سید رضا میرعسکری؛ غلامرضا محفوظی

3.

حاکمیت شرکتی، قدرت مدیرعامل و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌ها: رویکرد تحلیل مؤلفه‌های اصلی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 215-232
محمد علی سهمانی اصل؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

4.

قدرت مدیرعامل و تصمیم‌گیری ازدحامی منافع سهامداران براساس نظریه سوفسطایی‌گری

دوره 14، شماره 49، شهریور 1400، صفحه 149-166
ابوالفضل شیرخانی؛ مهدی صفری گرایلی؛ حسن ولیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب