1.

ارائه الگوی مدیریت ریسک در بانکداری دیجیتال – رویکرد عقلانی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 489-515
نرجس حیدرزاده اقدم

2.

ارائه مدلی برای توسعه سرمایه گذاری سبز در سیستم های تولید هوشمند مبتنی بر تحول دیجیتال در صنعت خودرو

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 835-856
فاطمه غیاثی طبری؛ سیدعلیرضا میرعرب؛ صابر خندان علمداری

3.

بانکداری باز در عصرتحول دیجیتال: رویکرد نظری و تحلیل رفتاری

دوره 16، شماره 59، آبان 1402، صفحه 1-21
شادی اویارحسین؛ عباس طلوعی؛ رضا رادفر؛ علی رضا پورابراهیمی

4.

تدوین مدل هوشمندسازی سازمانی با استفاده از تحلیل داده بنیاد (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران)

دوره 15، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 113-126
سیدعلی میرعسگری؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی

5.

طراحی الگوی تاثیر رسانه‌های سازمانی بر دلبستگی کارکنان و افزایش تعهد سازمانی به برنامه تحول دیجیتال بانک سپه

دوره 16، شماره 3، آبان 1400، صفحه 7-16
علی آدوسی؛ علی اکبر فرهنگی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ رضا نجف بیگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب