1.

"اثر رشد، نوآوری ومدیریت دانش بر رابطه بین ابعاد کارت امتیازی متوازن با بهره وری سازمانی"

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 159-171
راضیه رضایی؛ سید یوسف احدی سرکانی؛ محمد محمودی

2.

آزمون مدل ایگنر در سنجش کارایی و بهره‌وری نظام بانکی ایران

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 245-253
سید مجید کوچکی؛ محمد حسن جنانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب